Kampanje na Google Ads platformi omogućuju promociju kompanija, proizvoda i usluga. Google Ads platforma obezbedjuje benefite koji se ogledaju u unapredjenu poslovanja na internetu kroz bolje ranigiranje veb sajtova, interakcijom sa potencijanlom publikom (klijentima / kupcima), povećanjem konverzije / prodaje.

U zavisnosti od potrebe klijenta, odabira se adekvatan metod i izbor vrste kampanje, kako bi rezultati promocije obezbedili maksimalna učinak. Veću konverziju za što manji budžet.

Usluga podrazumeva pokretanje, uredjenje i praćenje reklamnih kampanja na Google Ads platformi.
U zavisnosti od vrste kampanje, kreiramo reklamni sadržaj u formi tekstulanih oglasa, kombinacije teksta i fotografija, animiranih banera, videa.
Budžet sami odredjujete u skladu sa vašim potrebama i našim sugestijama nakon besplatne analize koju sporvodimo pre pokretanja svake kampanje za naše klijente.

Ciljevi kampanje

 • Prodaja :
  Povećajte onaljn prodaju, prodaju telefonom, prodaju u aplikaciji ili prodavnici;
 • Potencijalni klijenti :
  Privucite potencijalne klijente i ostvarite druge konverzije podsticanjem klijenata da preduzimaju radnje;
 • Saobraćaj na veb sajtu :
  Privucite prave ljude da posete vaš veb sajt;
 • Razmatranje proizvoda i brenda :
  Podstaknite ljude da istražuju vaše proizvode ili usluge;
 • Obaveštenost o brendu i doseg :
  Dosegnite široku publiku i izgradite obaveštenost;
 • Promocija aplikacije :
  Ostvatite više instaliranja aplikacija i interakcija u aplikaciji;
 • Kampanje bez uputstva za cilj :
  Kampanje korak po korak bez preporuka za cilj.

Vrste kampanje

 • Tekstualni oglasi na mreži za pretragu :
  Tekstualni oglasi koji se prikazuju uz rezultate pretrage na Google-u, na Google partnerskim sajtovima za pretragu;
 • Mreža multimedijalnih oglasa :
  Vizuelno privlačni oglasi koji se prikazuju širom Google mreže multimedijalnog oglašavanja, na YouTube-u, mobilnim uredjajima i aplikacijama;
 • Kupovina :
  Oglasi kupovine podstiču online prodaju, klikove na veb sajt i druge konverzije;
 • Video oglasi :
  Osmišljeni za povećanje dosega, obaveštenosti, angažovanja i broja koneverzija;
 • Aplikacije :
  Promocija aplikacija na Google mreži;
 • Smart – tekstualni i slikovni oglasi :
  Automatski oglsi na Google-u i širom veba. Prednost, upravljanje oglasima uz minimalan uložen rad .

Alati koji se primenjuju za otptimatizaciju kampanje

 • Google Keyword Planner
 • Google Search pretraga
 • Google Search Console
 • Ubersuggest
 • Termini za pretragu u Google Ads-u
 • Soovle.com
 • Adwords Wrapper
 • Mergewords
 • Keword Toaster
 • Kewords Everywhere
 • Google Trends
 • Keyword Revealer
 • Keyword In
 • AdWord & SEO Keyword Permutation Generator
 • Dodatni eksterni servisi.