Email marketing – Slanje promotivnih mail flyera

Direktnim email marketingom se unapred ciljana grupa potencijalnih klijenata, neposredno putem promotivnog mail flyera upznaje sa Vašom ponudom.. U prilici ste da jednostavno i brzo upoznate hiljade potencijalnih klijenata sa svojom ponudom proizvoda i usluga. Jedinstveni način da sa minimalnim ulaganjem obuhvatite značajan deo tržišta i utičete na izbor krajnjeg kupca.

Ponuda podrazumeva:

 • Izrada / dizajn newslettera – estetski i funkcionalno uklopljen sadržaj u tekstualnom, foto i video formatima koji ostaje u svesti krajnjeg kupca;
 • Targetiranjemogućnost ciljanja publike – izabirate kome ćemo proslediti promotivni email, izbor pravnih lica po delatnostima, demografski princip itd;
 • Slanje, isporučivanje emailova – preko naših servera vršimo isporučivanje Vašeg promotivnog maila na dogovoreni broj email adresa;
 • Detaljna statistika – periodično Vas upoznajemo sa rezultatima kampanje – koliko je lica otvorilo mail, kliknulo na neki od sadržaja u okviru promo maila, za koji proizvod ili uslugu postoji najveće interesovanje i sl;
 • Višestruka ušteda u odnosu na klasične načine reklamiranja.

Kada se direktna email kampanja najčešće koristi??

  • ukoliko želite da svojim klijentima pošaljete promotivni materijal, ponudu ili bilo koji oblik obaveštenja;
  • želite da vaša ponuda dopre do šireg kruga potencijalnih klijenata;
  • želite da saznate nivo zainteresovanosti tržišta za proizvode i usluge iz vaše ponude
  • obavestite kupce o novostima u vašem poslovanju kao što su akcije, novi proizvodi u ponudi, otvaranje novih objekata

Efekat:

  • brzo i jednostavno upoznajete tržište sa vašom ponudom – izabirate obim i dinamiku kampanje, na koliko email adresa šaljemo promotivni mail, koliko mailova dnevno, sedmično i mesečno …
  • višestruka ušteda u odnosu na klasične načine komunikacije sa tržištem;
  • mogućnost ciljanja publike – izabirate kome ćemo proslediti promotivni email, izbor pravnih lica po delatnostima, demografski princip …
  • sadržaj promotinog emaila – estetski i funkcionalno uklopljen sadržaj u tekstualnom, foto i video formatima – ostaje u svesti krajnjeg kupca;
  • detaljna statistika – upoznajemo Vas sa rezultatima kampanje.

D e t a lj n i j e:

 1. Izrada / dizajn poruke. Izrada promotivnog mail flyera – newsletter-a u, kombinacija teksta i fotografija u html formatu.
  U zavisnosti od Vaše delatnosti i zahteva gotovo idejno rešenje Vam prethodno prosledjujemo na uvid i odobrenje.
  Prethodno se dogovaramo u vezi sa sadržajem promotivnog emaila, odnosno teksta, fotografija i eventualno video snimaka koji će se naći u emailu.

Svaki newsletter koji izradjujemo je originalan i uradjen u skladu sa aktuelnim smernicama i pravilima email marketinga.

Opcino, inkorporiramo sadržaje poput: „Send to a friend“ forma – opcija za prosledjivanje newsletter-a, „Subscribe“ forma – opcija za prijavljivanje na vašu mailing listu, „Call to Action“ buttons – posebno označena polja, linkovana ka važnim sadržajima ili dokumentima, opcija za dowload dokumenata (doc, pdf itd.)..
Takodje, opciono možemo izvršiti i personalizaciju newsletter-a. Na taj način svaki recepijent prima poruku namenjenu i naznačenu samo njemu. Premier: Umesto teksta „Poštovani“ može da stoji „Poštovani Djordje Marković (odnosno ime svakog klijenta posebno) .

 

 1. Baza podataka i targetiranje. Potencijalni kupci odnosno klijenti kojima ćemo prosledeiti promotivni email.

Mailovi iz naše baze su gotovo 100% validni jer koristimo „bounce sistem“ – automatski se brišu nepostojeće i neaktivne email adrese.

Prevashodno u zavisnosti od Vaše delatnosti promotivni email sa vašom ponudom šaljemo odredjenoj grupaciji iz naše baze. Dakle, vršimo targetiranje. Na pr: ukoliko se bavite proizvodnjom mašina za drvnu industriju onda ćemo ponudu slati firmama koje se bave proizvodnjom nameštaja i sl, odnosno onoj grupi firmi kod kojih postoji potencijalna tražnja za konkretnim proizvodima i ulsugama iz vaše ponude; ukoliko se bavite turističkim uslugama, ponudu je poželjno slati fizičkim licima, školama i fakultetima, sindikatima i sl. U svakom slučaju u dogovoru sa Vama maksimalno ćemo prilagoditi ciljnu grupu kojoj šaljemo promotivni email. Krajnji efekat email kampanje je uvek uspešniji ukoliko se unapred i precizno odabere ciljna grupa potencijalnih korisnika.

Ukoliko imate Vašu bazu sa kontaktima klijenata možemo promociju slati i na te adrese ili kombinovati našu bazu klijenata sa vašom.

 

Trajanje kampanje i dinamika – trajanje i dinamika kampanje zavise od ponude koju izaberete odnosno od veličine beze – broja email adresa na koje isporučujemo promotivni mail.

Primer za kampanju od 100,000 mailova: preporučujemo trajanje email kampanje od 10 radnih dana, odnosno dve sedmice. To podrazumeva slanje 20,000 emaila dnevno odnsno svih 100000 mailova u toku prve polovine kampanje. Ceo postupak se u drugoj polovini kampanje ponavlja sa bitnom razlikom: šalju se mailovi na adrese kontakta iz baze koji nisu otvorili promotivni email u prvom slanju. Dakle, dalje šaljemo promotivni email na adrese svih kontakata koji u prvom pokušaju nisu otvorili email i pogledali vašu ponudu (*Detlajno praćenje ponašanja i reakcije konatakta kojima prosledjujemo email omogućava nam softwer koji koristimo za email marketing o čemu više možete pročitati u narednom delu: „Detaljna statistika“).

U zavisnosti od vaše potrebe i procene možete izabrati slanje promotivnog maila na od 10,000 do svih 300,000 kontakata iz naše baze. U zavisnosti od toga prilagodjava se i dinamika slanja mailova, koliko ce biti prosledjeno u jednom danu, koliko će kampanja trajati itd.

Svaka kampanja je maksimalno podredjena vašim konkretnim zahtevima, tako da se dinamika slanja mailova na dnevnom, sedmičnom i mesečnom nivou apsolutno odredjuje na osnovu vaših zahteva. Dakle, možete odabrati da za Vas pošaljemo 1,000 ili 1,000,000 mailova dnevno.

 

 1. Slanje emaila. Isporučivanje promotivnih emailova izabranim korisnicima.

Sam proces slanja odnosno isporučivanja mailova odvija se preko profestionalne platforme za mass mailing i naših servera.

 

 1. Detaljna statistika. Aplikacija koju koristimo za potrebe email kampanje omogućava uvid u relanom vremenu o ponašanju recepijenata promotivnog emaila što izmedju ostalog podrazumeva: uvid u to ko i kad jeotvorio email, ko i kad je kliknuo na neki od sadržaja u okviru promotivnog maila i na koji sadržaj (deo teksta, fotografija itd.). Na ovaj način dobijamo najbolji mogući uvid u zainteresovanost potencijalnih klijenata za vašu ponudu. To nam dalje omogućava sužavanje ciljne grupe i da agresivnije nastupamo ka potencijalnim klijentima koji u prvom pokušaju nisu pokazali interesovanje;

 

 1. Praćenje i rezlutati kampanje. Periodično pravimo presek i prosledjujemo Vam detaljnu statistiku o tekućim rezultatima kampanje koja izmedju ostalog sadrži podatke o broju lica koja su otvorila mail i broju lica koja su kliknula na neki od sadržaja u promotivnom mailu. Statistika takodje sadrži i podatak na koji od sadržaja je recepijent kliknuo (koji tekst, fotografiju..) čime dobijamo informaciju za koji elemenat iz vaše ponude je konkretni recepijent zainteresovan. Praćenje rezultata kampanje koje sprovodimo u realnom vremenu izmedju ostalog nam omogućava da po potrebi izvršimo odredjene korekcije u kampanji ukoliko rezultati ne budu na zadovoljavajućem nivou. Dakle, ukoliko je broj otvorenih mailova ispod proseka, modifikovaćemo ciljnu grupu; ukoliko je broj klikova na sadržaje u mailu nezadovoljavajući, modifikovaćemo dizajn itd.

 

 1. Nadoknada.

Cena korišćenja usluge direktnog email marketinga zavisi i formira se na osnovu sledećih parametara:

 • ukupan broj emailova koji šaljemo;
 • period na koji izaberete da koristiti uslugu, jednokratno, mesec dana, tri ili šest meseci ili godinu dana;
 • periodičnost slanja mailova, svakodnevno, sedmično, mesečno itd;
 • posebne usluge targetiranja, izbor ciljne grupe.

**Usled postojećih i posebno novih propisa u oblasti zaštite podataka (GDPR-a) postoje odredjena ograničenja sprovodjenja email kampanja, posebno na teritoriji EU.