Optimizacija sajta je osnova uspešnosti sajta. Ako vaš web sajt nije dobro optimizovan za Google, neće biti na dobroj poziciji na internetu, a samim tim neće imati ni posetioce. Dalje, bez posetioca nema ni kupaca, odnosno klijenata.
Posedovanje internet sajta je odličan način za uspešniju komunikaciju sa tržištem. Neophodno je unaprediti i optimatizovati web sajt kako bi se povećala posećenost sajta, posebno ciljane posećenosti web sajta.

Usluga podrazumeva :

  • Istraživanje i primena ključnih reči
  • Optimizacija na stranicama (on-page SEO)
  • Strukturiranje web stranica i internih linkova
  • link building
  • Istraživanje konkurencije i tržišta
  • Praćenje i optimizacija rezultata

 

Zašto??

Cilj SEO-a je povećanje ciljane posećenosti web sajtu preko nekog od pretraživača čime se povećava broj kontakata sa potencijalnim kupcima ili čak broj direktnih prodaja. Istraživanja iz oblasti internet marketinga su došla do neverovatnog rezultata, čak 90% svih posetioca web sajtova upravo dolazi do Vašeg sajta preko nekog od pretraživača.

Detaljnije :

Za uspešnu SEO kampanju potrebno je sagledati više različitih faktora koji pomažu pri izradi i optimizaciji web sajta. Čitav proces SEO kampanje je sledeći:

Istraživanje i primena ključnih reči (keyworda) – Analiza ključnih reči (keywords)- podrazumeva analizu i odabir reči koje će doprineti boljoj optimizaciji Vašeg sajta. Pritom se misli na analizu koja će nam omogućiti spisak kljičnih reči koje potencijalni posetioci vašeg sajta najčešće upisuju u pretraživače. Dakle, odgovor na jedno od najvažnijih pitanja: Šta potencijalni posetioci (ciljana grupa posetioca) ukucavaju u pretraživače prilikom pretrage interneta za pronalazak ponude identične ili slične sa vašom?

Optimizacija na stranicama (on-page SEO) – Prilagodjavanje „meta data“ opisa i fraza na Vašem sajtu. U sadržaju sajta moraju biti zastupljene odgovarajuće ključne fraze, odnosno ključne reči – one reči koje Vaši klijenti upisuju u internet pretraživače;

Strukturiranje web stranica i internih linkova. Uokviru ovog segmenta je najvažnije kako internim linkovima povisiti PageRank. Neophodno je sadržaj raspodeliti po stranicama pa je veoma važno da li će se sadržaj objaviti na jednoj ili na više stranica. Potrebno je voditi računa o strukturi linkova/stranica kao i tome da li je za neke delove bolje ići u dubinu ili širinu.

Uspešan link building.

Jedna od najvažnijih stavki za rezultate pretrage su povratni linkovi, a podrazumevaju se i linkovi sa drugih sajtova koji linkuju neku web stranicu Vašeg sajta. Ovo je najduži proces optimizacije sajta jer zahteva veoma pažljivu pripremu i izgradnju linkova. U zavisnosti od konkurencije i zasićenosti tržišta, može se planirati optimalno vreme, ali se rezultati izgradnje linkova mogu videti tek za nekoliko meseci.

Glavni cilj je prva strana rezultata pretrage pa Vam uslugu izgradnje povratnih linkova nudimo u dve opcije:

Standardna izgradnja povratnih linkova koja podrazumeva prijavljivanje Vašeg sajta u nacionalne direktorijume i mreže podobne za raklamiranje sajta.

Detaljna izgradnja linkova na nacionalnom i globalnom nivou koja podrazumeva prijavljivanje u nacionalne i globalne dirktorijume sajtova, reklamiranje sajta putem specijalizovanih mreža za marketing, izgradnju profila i linkova sa društvenih mreža (facebook, twitter…), mesečni izveštaj postignutih rezultata i konsultacije vezane za SEO, PPC kampanje i SEM kampanje.

Istraživanje konkurencije i tržišta. Analizu konkurencije treba razumeti kao kontinuirani proces preispitivanja sopstvenog mesta na odabranom tržištu. Ovaj korak je veoma važan za biznis, a osnovna svrha treba da bude upoznavanje sa konkurentima i procena tržišne pozicije.

Praćenje rezultata i optimizacija rezultata. Nakon završenih svih prethodnih aktivnosti ostaje da pratimo sve sto smo uradili. Za to koristimo razne alate za pretragu pomoću kojih pratimo pozicije stranica na pretraživačima. Na osnovu ovih rezultata se obavlja dalja optimizacija stranica.

SEO pretstavlja kompleksan proces i u zvaisnosti od svih bitnih faktora za svakog klijenta usluga optimatizacije se prilagodjava.